Disclaimer

 • Informatie over gegevensbescherming  

  Voor Wolf Energiesystemen is de bescherming van persoonlijke gegevens en de privé omgeving zeer belangrijk. We willen u informeren over hoe wij u persoonlijke gegevens beschermen als u deze aan ons beschikbaar stelt. Uiteraard voldoen wij aan de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Om u gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen maken we voor de best mogelijke bescherming gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. Volgens de technische ontwikkelingen, zullen we onze veiligheidsmaatregelen permanent optimaliseren.        Persoonsgegevens  

  Persoonsgegevens is informatie, waarmee uw identiteit kan worden vastgesteld. Daaronder valt informatie, zoals uw juiste naam, adres, adres, telefoonnummer en in voorkomende situaties, de geboortedatum en de contractgegevens. Informatie, die niet direct met uw werkelijke identiteit verbonden kan worden, zoals bijvoorbeeld het aantal webpagina's valt daar niet onder.     


  Geanonimiseerde gegevens

  Wanneer u onze website bezoekt, slaat onze webserver automatisch en standaard de naam van uw internet serviceprovider, de website waarvan u ons bezoekt, welke browser en welk besturingsysteem gebruikt wordt, tezamen met de datum en de duur van uw bezoek. We analyseren deze gegevens enkel voor statische doeleinden in anonieme vorm voor de optimalisatie van de website om de aantrekkelijkheid van onze website te verhogen en voor u om de prestaties en de inhoud te verbeteren. 

  Gebruik van persoonlijke gegevens  

  De door u beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens gebruiken we in beginsel alleen om uw vragen te beantwoorden, uw opdrachten te verwerken of om u toegang te geven tot specifieke informatie en offerte te verstrekken. De verwerking en het gebruik van uw gegevens voor doeleinden van consultancy en marktonderzoek geschiedt enkel met uw uitdrukkelijke toestemming. Op uw verzoek verwijderen wij uw gegevens, welke gebruikt worden voor reclamedoeleinden of marktonderzoek.  Voor een zorgvuldige klantrelatie kan het wenselijk zijn dat we deze persoonlijke gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van het actuele aanbod voor u van Wolf Energiesystemen. Dit wordt voornamelijk gebruikt om uw wensen en vragen op een zo goed mogelijke manier te verwerken.   Recht op informatie 


  Wij informeren u dat u het recht heeft op uw verzoek uw gegevens te ontvangen, die bij ons opgeslagen zijn. Mocht er onjuiste informatie of verouderde gegevens zijn opgeslagen, dan corrigeren wij deze uiteraard op uw verzoek. Bovendien is het uiteraard mogelijk uw gegeven te laten verwijderen, uiteraard, voor zover niet in strijd met wettelijke bepalingen (vooral met betrekking tot de boekhouding en de naleving van de boekhoudkundige regels).  

 • Inzet van Cookies 

  Een Cookie is een klein tekstbestand, die van een website wordt opgeslagen op uw harde schijf. Cookies richten geen schade aan uw computer aan. De Cookies van onze website verzamelen geen persoonlijke gegevens van u. Wij wijzen u erop dat de toepassing van Cookies op ieder moment gedeactiveerd kan worden via uw browser. Cookies zijn voor u bijzonder nuttig, omdat ze u tijdbesparend om herhaaldelijk gegevens in te voeren en vereenvoudigen de doorgifte van specifieke inhoud. 


  Links naar andere websites 

  Onze website bevat links naar andere websites. Dit Privacy Statement is echter niet van toepassing op ander aanbieders en/of websites. Daardoor zijn wij niet verantwoordelijk, indien andere aanbieder zich niet houden aan het Privacy Statement. Wij nemen geen verantwoordelijk voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de daar weergegeven informatie. 


  Aanspreekpartner 

  Voor vragen, wensen en commentaar over het thema gegevensbescherming kunt u zich wenden tot de commissaris voor gegevensbescherming via:

  datenschutz(at)wolf-heiztechnik.de    


  Handelsmerken  

  Handelsmerken op deze website zijn ten gunsten van Wolf GmbH beschermt volgens het merkenrecht. Dat geldt in het bijzonder voor ons handelsmerk Wolf. 

  Aansprakelijkheid  

  Wij verzekeren u, dat deze website met de grootst mogelijk zorg is samengesteld. Toch kunnen wij niet garanderen dat deze site fouten bevat of bepaalde informatie niet voldoende nauwkeurig is weergegeven. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de website, ten zijn dit het gevolg is van opzet of grove schuld.  


  Google Analytics 

  Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "Cookies", Tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over u gebruik van de website (inclusief uw IP adres) wordt aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. Google benut deze informatie, om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor de website exploitanten te creëren en andere met website en internet-gerelateerde diensten uit te voeren. Daarnaast kan Google deze gegevens overdragen aan derden, zover dit wettelijk is voorgeschreven of zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-Adres met andere gegevens van Google verbinden. U kunt de installatie van de de cookies door een instelling in uw browser software verhinderen; wij wijzen u erop, dat u dan niet alle functies van de website volledig kunt benutten. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het verwerken van de informatie door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel. 
  Wanneer u wenst dat een webanalysetool van Google Inc. geen directe persoonlijke gegevens deelt over u, dan kunt u gebruik maken van de opt-out add-on, welke Google onder "http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de" ter beschikking stelt. Zover je ook niet wil dat met hulp van pseudoniem gebruikersprofielen gemaakt worden, kunnen zij deze onder pseudoniem gebruikersprofielen tegenspreken op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang voor de toekomst. Ook uw algemeen recht kunt u op ieder moment naar de toekomst gebruiken. Gezien de discussie over het gebruik van analytische instrumenten met volledige IP-adressen, willen we erop wijzen dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp() en daarom IP-adressen alleen ingekort worden verwerkt om een directe persoonlijke "   "_anonymizeIp ()" en daarom IP-adressen worden alleen verwerkt ingekort tot een directe persoonlijke connectie uit te sluiten.