Energie Investeringsaftrek (EIA) 2017

 • Financieel voordeel voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie  De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid u ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer u gebruik maakt van EIA heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting. Meer informatie kunt u terug vinden in onderstaande brochure. 


  Energie investeringsaftrek EIA energielijst 2017 (2400 kB)

 • Wolf producten voor de EIA 2017 

  Wolf heeft als leverancier van energiebesparende producten en concepten een groot aantal producten die in aanmerkingen komen voor de EIA 2017 regeling. De EIA regeling stelt afhankelijk van het product eisen aan de selectie criteria. Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op. 

  Zie hieronder welke Wolf producten in aanmerkingen kunnen komen voor de in EIA 2017 omschreven bedrijfsmiddelen:


 • Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht

  • Bestaande bedrijfsgebouwen                                                                   
   Bestemd voor het koelen of verwarmen van bedrijfsgebouwen door het benutten van koude of warmte in de afzuiglucht en bestaande uit: luchtbehandelingskast met warmtewisselaar met een rendement van minimaal 78% en een maximaal drukverlies van 230 Pa over de warmtewisselaar en een maximale luchtsnelheid van 1,6 m/s in de kast en ventilatoren met een rendement van minimaal ndoel bij efficiëntiegraad 62. De koelmachine, ketel en luchtkanalen komen niet in aanmerking. De genoemde technische eisen dienen bepaald te zijn conform NEN-EN 13053:2006+a1:2011 en Bijlage 1 van Verordening (EU) Nr. 327/2011, tabel 2.   

   Luchtbehandelingskasten met het Eurovent Energielabel A komen ook in aanmerking voor de EIA 2017 regeling.

  • Producten:                                                                                                             
   De CRL, CKL en CFL HR-WTW units voldoen (ruimschoots) aan de eisen voor zowel bestaande als nieuwe bedrijfsgebouwen. De AHU TE luchtbehandelingskasten kunnen geselecteerd worden conform bovengenoemde criteria of zelfs veel beter.

   Meer informatie over de CKL

    

   Meer informatie over de CRL

    

   Meer informatie over de CFL 

    

   Meer informatie over de AHU TE 


 • Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht bij grootkeukens

  • Bestemd voor het koelen of verwarmen van grootkeukens, door het benutten van koude of warmte in de afzuiglucht en bestaande uit: luchtbehandelingskast met warmtewisselaar met een rendement van minimaal 78% en een maximaal drukverlies van 230 Pa over de warmtewisselaar en een maximale luchtsnelheid van 1,6 m/s in de kast en ventilatoren met een rendement van minimaal ndoel bij efficiëntiegraad 62, (eventueel) warmtewisselaar voor naverwarming of nakoeling, (eventueel) bevochtigingsapparatuur voor adiabatische koeling, (eventueel) waterbehandelingsapparatuur, (eventueel) systeem voor het ontvetten/reinigen van de afzuiglucht. De koelmachine of ketel en de luchtkanalen komen niet in aanmerking.

    

   De genoemde technische eisen dienen bepaald te zijn conform NEN- EN 13053:2006+A1:2011 en Bijlage 1 van verordening (EU) Nr. 327/2011, tabel 2.

    

   Een luchtbehandelingskast met het Eurovent Energielabel A komt ook in aanmerking voor de EIA 2017 regeling. 

  • Producten:                                                                                                     
   De AHU TE luchtbehandelingskasten kunnen geselecteerd worden conform bovengenoemde criteria of zelfs veel beter, bijvoorbeeld door toepassing van een speciaal vetvangfilter.

   Meer informatie over de keukenafvoerunit


 • Adiabatische luchtkoeling

  • Adiabatische indirect werkende dauwpuntsluchtkoeler bestemd voor: het koelen van bedrijfsgebouwen, waarbij in de koeler een deel van de aangezogen buitenlucht over de bevochtigde warmtewisselaar wordt geleid en afgevoerd en bestaande uit: ventilator, warmtewisselaar, bevochtigingsapparatuur (eventueel) waterbehandelingsapparatuur, (eventueel) filter

  • Producten:                                                                                                        
   De AHU TE luchtbehandelingskasten kunnen uitgevoerd worden met adiabatische koeling, meestal word gekozen voor een systeem met warmteterugwinning en dan kan het systeem geselecteerd worden, zodat deze valt onder het bedrijfsmiddel: Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht. 

   Meer informatie over adiabatische koeltechniek


 • Warmtewisselaar voor luchtontvochtiging

  • Bestemd voor: koelen, drogen en naverwarmen van de luchtstroom bij het ontvochtigingsproces, waardoor het te installeren vermogen door de toegevoegde warmtewisselaar significant wordt verminderd, en bestaande uit: warmtewisselaar.  

   Toelichting:
   De te drogen lucht wordt eerst afgekoeld in een warmtewisselaar en vervolgens nagekoeld in een verdamper. De afgekoelde en gedroogde lucht wordt daarna weer opgewarmd in de warmtewisselaar en de condensor van de koelinstallatie.

  • Producten:                                                                                                             
   Een dergelijke installatie kan o.a. worden toegepast bij Wolf luchtbehandelingskasten voor zwembaden of andere processen waar de lucht gedroogd dient te worden.   

   Meer informatie over ontvochtiging / zwembad 

    

   Meer informatie over koudetechniek


 • Debietregeling ventilator

  • Toerenregeling ventilator
   Bestemd voor: het automatisch regelen van het toerental van ventilatoren in mechanische ventilatie- of luchtcirculatiesystemen en bestaande uit: sensoren, regeleenheid, toerenregeling. 

   Gelijkstroomventilator (EC ventilator)
   Bestemd voor: mechanische ventilatie- of luchtcirculatiesystemen, waarbij het luchtdebiet automatisch wordt geregeld tussen vooraf geprogrammeerde grenzen en bestaande uit: gelijkstroommotor met permanent magneet en direct aangedreven ventilator, sensoren, regeleenheid, (eventueel) stroom/spanningsomvormer.

  • Producten:                                                                                                     
   De TLHD plafondunit met EC ventilator. De AHU TE luchtbehandelingskasten kunnen uitgerust worden met frequentiegeregelde ventilatoren of traploos en energiebesparende EC ventilatoren (klasse IE4).

   Meer informatie over de AHU TE

    

   Meer informatie over de TLHD


 • HR-elektromotor

  • Bestaande uit elektromotor met een nominaal vermogen kleiner dan of gelijk aan 375 kW, die voldoet aan de IE4 efficiency-klasse gemeten conform IEC60034-30-1:2014. Alleen de elektromotor zelf komt voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking.

  • Producten:                                                                                                                
   Een HR-elektromotor kan o.a. worden toegepast in bestaande en nieuwe Wolf luchtbehandelingskasten.

   Meer informatie over de AHU TE


 • Steunventilator

  • Steunventilator bestemd voor: gelijkmatige luchttemperatuur-verdeling van verwarmde ruimten in bedrijfsgebouwen (niet zijnde stallen) met een gemiddelde hoogte groter dan 4 meter en bestaande uit: Thermostatisch geregelde steunventilator in een omkasting aan het plafond gemonteerd die verticaal naar beneden blaast met nozzles of verstelbare inducerende schoepen.

  • Producten:  

   LH (zonder warmtewisselaar) met inductiejaloezie.

   Meer informatie over de LH


 • Warmtepomp

  • Bestemd voor het verwarmen van bedrijfsgebouwen of het collectief verwarmen van woningen en bestaande uit: 

   elektrisch gedreven brine/water warmtepomp met een COP ≥ 4,0 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie B0/W35 of met een SCOP ≥ 4,0 (bij stookseizoen “A” = average) gemeten conform NEN-EN 14285:2013 of gasgestookte ab- of adsorptiewarmtepomp met een gas utilization efficiency ≥ 1,6 gemeten conform NEN-EN 12309-2:2000 bij conditie B0/W35 (eventueel) bodemwarmtewisselaar of grondwaterbron,(eventueel) (ijs)buffer, (eventueel) restwarmteopslagvat, (eventueel) aansluiting op het verwarmingsnet, (eventueel) verwarmingsnet. 

   of 

   elektrisch gedreven water/lucht warmtepomp met een COP ≥ 4,5 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie W15/A20 of elektrisch gedreven warmtepomp met een COP ≥ 5,0 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie W20/A20 (waterloop) of gasgestookte ab- of adsorptiewarmtepomp water/lucht met een GUE ≥ 1,8 gemeten conform NEN-EN 12309-2:2000 bij conditie W15/A20 of gasgestookte ab- of adsorptiewarmtepomp met een GUE ≥ 2,0 gemeten conform NEN-EN 12309-2:2000 bij conditie W20/A20 (waterloop), (eventueel) bodemwarmtewisselaar of grondwaterbron, (eventueel) (ijs)buffer, (eventueel) restwarmteopslagvat, (eventueel) aansluiting op het verwarmingsnet, (eventueel) verwarmingsnet

  • Producten:    

   De Wolf brine/water en lucht/water warmtepompen.

   Meer informatie over warmtepompen


 • Zonnecollectorsysteem voor verwarmen

  • Bestemd voor het verwarmen van water of lucht en bestaande uit:
   zonnecollector met een totaal apertuuroppervlakte van minder dan 200 m², (eventueel) restwarmteopslagvat, (eventueel) warmtewisselaar, (eventueel) in het vat geïntegreerde naverwarmer, (eventueel) in luchtverwarmer geïntegreerde fotovoltaïsche zonnecellen, (eventueel) ab- of adsorptiekoelmachine die hoofdzakelijk werkt op zonne-energie.

  • Producten:                                                                                                           
   Wolf biedt een ruim assortiment zonne-energiesystemen, boilers en voorraadvaten. Daarnaast heeft Wolf ook adsorptiekoelmachines in het assortiment.

   Meer informatie over zonne-energiesystemen 

   Meer informatie over boilers en voorraadvaten