Levenscycluskosten (LCC/TCO) berekening

Een levenscycluskosten (LCC) of Total Cost of Ownership (TCO) berekening kan gebruikt worden voor het vergelijken van verschillende investeringsmogelijkheden en hun terugverdientijd. Hierbij worden finacierings-, onderhouds- en energiekosten over de levensduur meegenomen en inzichtelijk gemaakt.

Wolf kan voor de luchtbehandelingskasten een levenscycluskosten berekening verzorgen, waarbij tot 3 verschillende mogelijkheden in één overzicht met elkaar kunnen worden vergeleken.

 

Voorbeeld levenscycluskosten berekening

Onderstaand een voorbeeld (ook te downloaden als PDF) van een levenscycluskosten berekening (bedragen zijn fictief in verhouding tot elkaar weergegeven). In onderstaand voorbeeld worden de volgende luchtbehandelingskasten vergeleken:

LBK 1: Bestaande luchtbehandelingskast van 20 jaar oud, zonder warmteterugwinning, de bestaande koeler (R22), dient vervangen te worden.

LBK 2: Nieuwe luchtbehandelingskast met een snelheid van 2,3 m/s (V5), vrijloop ventilatoren met rendementsklasse P1 en warmteterugwinning (platenwisselaar) met een rendement van 73,4% (H2). 

LBK 3: Nieuwe luchtbehandelingskast met een snelheid van 1,79 m/s (V2), vrijloop ventilatoren met rendemenstklasse P1 en warmteterugwinning (platenwisselaar) met een rendement van 80,6% (H1).

Levenscycluskosten berekening_NL (1 MB)