Perfect geregeld met Smartphone en PC

 • Met de Wolf bedienings-App SmartSet kan verwarminginstallatie in combinatie met de interface module ISM7i eenvoudig bedient worden met de smartphone, ongeacht waar de gebruiker zich bevindt. Een internetverbinding wordt alleen tot stand gebracht, indien dit is toegestaan ​​door de gebruiker. De App is per direct in de App Store beschikbaar (alleen compatibel in combinatie met een Wolf-interface module ISM7i en bedieningsmodule BM-2).

 • Wolf Portaal – het Expertniveau

  Via het expertniveau is een volledige toegang tot het geselecteerde verwarmingssysteem mogelijk. De systeemcomponenten worden door schema's grafisch gepresenteerd samen met de bijbehorende bedrijfstoestand. Instellingen en parameters kunnen worden uitgelezen en aangepast. Daarnaast kunnen met de geïntegreerde datalogger waardes en de status worden geregistreerd en grafisch worden weergegeven. Bovendien worden actieve storingen, meldingen en de storinggeschiedenis weergegeven.


Voordelen, die u zult opmerken:

  • Eenvoudige en overzichtelijke bediening 
  • Omschakelen van de bedrijfsmodus 
  • Instellen van tijdprogramma's voor verwarmen, warmwater en ventilatie 
  • Instellen van gewenste waardes, zoals temperatuur
  • Weergave van besparing door zonne-energie
  • Weergave en registratue van alle relevanten temperaturen en bedrijfstoestanden 
  • Actieve storingsmelding en historie 
  • Beheer van meerdere verwarmingssystemen door de installateur